top of page

Kompetensprincipen

Kompetensprincipen och närhet styr våra matchningar

​Vårt verktyg tillfrågar alltid den tolken med högst kompetens som är geografiskt närmast för uppdraget. . Språkexperterna sätter tolken i fokus genom att effektivisera det dagliga arbetet, administration och planering. Tillsammans arbetar vi med olika nivåer på tolkar som matchar tolkanvändarens olika behov.

SPRÅKEXPERTERNAS KOMPETENSPRINCIP

Följande kompetensnivåer gäller:

  • Nivå 1: Övrig tolk, Godkänd tolk har genomgått grundutbildning eller intro kurs. Även testad samt godkänd av Språkexperterna.

  • Nivå 2: Utbildad tolk och registrerad vid Kammarkollegiet, har genomgått grundutbildning under tillsyn av MYH (Myndighet för yrkeshögskolan).

  • Nivå 3: Auktoriserad tolk, av Kammarkollegiet

  • Nivå 4: Auktoriserad rättstolk eller sjukvårdstolk, av Kammarkollegiet.

Eftersom vi främst värderar kvalitet ser vi på SPRÅKEXPERTERNA till att de mest lämpliga tolkarna skickas för varje enskilt uppdrag. Tolkar med högsta formella kompetensnivå tillfrågas alltid först.

För dig som tolk

SPRÅKEXPERTERNA jobbar med ett verktyg som säkerställer att du som tolk erbjuds rätt uppdrag på de tider du vill arbeta på. Det är därför viktigt att du diskuterar dina tillgängliga dagar och tider med agent/förmedlare. Det är också lika viktigt att tydligt ange var man är villig att åta sig uppdrag.

För dig som beställare

SPRÅKEXPERTERNA behandlar varje bokning utifrån sina unika avtalskrav som även omfattar krav på kompetens och närhet samt typ av tjänst. Vi arbetar efter principen att varje uppdrag ska vara säkert tilldelat till en lämplig tolk minst 48 timmar innan uppdraget.

iPhone

Kontakta mig

Lämna dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Tack, vi återkopplar till dig!

translation company.jpg
bottom of page