top of page

Affärs- och konferenstolkning vid konferenser, möten och evenemang

En fungerande och kompetent kommunikation vid internationella möten, affärsdiskussioner eller avtalsuppgörelser är en av grunderna för framgångsrika affärer.

Vi förenklar kommunikationen vid internationella möten och ser till att nyanserna når fram och att detaljerna klarläggs. Det gäller oavsett deltagarnas modersmål, ordval eller fackuttryck, allt ska nå mottagarna.

Vår vision är att erbjuda den bästa och mest effektiva tolklösningen för varje möte och samtal oavsett språk eller plats.

Affärstolkning och konferenstolkning är två viktiga områden som kan hjälpa företag och organisationer att öka sin effektivitet och att nå sina mål. Med hjälp av en professionell tolk kan du enkelt kommunicera med dina kollegor, klienter och affärspartner på ett smidigt och korrekt sätt, oavsett om du befinner dig på ett möte, en konferens eller en affärsresa.

Affärstolkning

Inom den här sektorn kan det handla om bolagsstämmor, affärsmöten, besök, styrelsemöten, förhandlingar, varuanalyser och information. Beroende på kompetens och plats så handplockar vi den tolk som är rätt för jobbet. Med ett brett utbud och nätverk av tolkar så kan vi erbjuda våra kunder en global språkservice.

En affärstolk är en professionell tolk som specialiserat sig på att tolka affärsrelaterade samtal och möten. Dessa tolkar har ofta en bred kunskap inom olika områden som finans, marknadsföring och företagsledning, vilket gör att de kan hjälpa dig att förstå och översätta de olika begrepp och termer som används inom affärsvärlden. Affärstolkning är en mycket viktig service för företag och organisationer som vill nå ut på den internationella marknaden och skapa långsiktiga affärsrelationer.

Konferenstolkning

Konferenstolkning, även kallad simultantolkning, är en annan viktig service som kan hjälpa företag och organisationer att kommunicera på ett korrekt och professionellt sätt på olika konferenser och möten. En konferenstolk är en professionell tolk som kan tolka tal och presentationer på flera olika språk samtidigt, så att alla deltagare kan förstå vad som sägs. Konferenstolkning är en mycket viktig service för företag och organisationer som vill nå ut på den internationella marknaden och skapa långsiktiga affärsrelationer.

Vid konferenstolkning ser vi till att rätt tolkteam tillhandahåller uppdraget för ett högkvalitativt resultat. Beroende på storleken på det aktuella arrangemanget så kan tolkarna antingen arbeta från en tolkkabin eller med portabla tolkväskor. På andra typer av möten så erbjuder vi visktolkning, alltså att tolken översätter direkt när samtalet sker.

Officiella besök, möten och konferenser

Konferenstolkar och konferenstolkning används primärt vid möten, events, seminarier, utbildningar, officiella besök eller större konferenser. På konferenser så arbetar tolkarna oftast i en kabin eller konsekutivt vid affärsmöten. Konsekutivtolkning är när tolken översätter samtal efter att de framförts i sin helhet.

translation company.jpg
bottom of page