Affärs- och konferenstolkning För professionell kommunikation

En fungerande och kompetent kommunikation vid internationella möten, affärsdiskussioner eller avtalsuppgörelser är en av grunderna för framgångsrika affärer.

Vi förenklar kommunikationen vid internationella möten och ser till att nyanserna når fram och att detaljerna klarläggs. Det gäller oavsett deltagarnas modersmål, ordval eller fackuttryck, allt ska nå mottagarna.

Vår vision är att erbjuda den bästa och mest effektiva tolklösningen för varje möte och samtal oavsett språk eller plats.

Affärstolkning

Inom den här sektorn kan det handla om bolagsstämmor, affärsmöten, besök, styrelsemöten, förhandlingar, varuanalyser och information. Beroende på kompetens och plats så handplockar vi den tolk som är rätt för jobbet. Med ett brett utbud och nätverk av tolkar så kan vi erbjuda våra kunder en global språkservice.

Konferenstolkning

Vid konferenstolkning ser vi till att rätt tolkteam tillhandahåller uppdraget för ett högkvalitativt resultat. Beroende på storleken på det aktuella arrangemanget så kan tolkarna antingen arbeta från en tolkkabin eller med portabla tolkväskor. På andra typer av möten så erbjuder vi visktolkning, alltså att tolken översätter direkt när samtalet sker.

Officiella besök, möten och konferenser

Konferenstolkar och konferenstolkning används primärt vid möten, events, seminarier, utbildningar, officiella besök eller större konferenser. På konferenser så arbetar tolkarna oftast i en kabin eller konsekutivt vid affärsmöten. Konsekutivtolkning är när tolken översätter samtal efter att de framförts i sin helhet.