top of page

Telefontolkning – snabbt, kostnadseffektivt och grönt…

Ett snabbt alternativ när behovet är omedelbart och en tolk med specialkompetens inte finns geografiskt nära.

​Denna typ av tolkning kallas numera även ”grön tolkning” eftersom det är miljövänligt då man slipper transporternas miljöpåverkan. Tolken återger i högtalartelefon det talaren säger i efterhand, vanligtvis med ett par meningar i taget.

Vi rekommenderar telefontolkning som ett billigare alternativ i akuta situationer då en tolk inte anses vara nödvändig på plats samt med mindre vanliga språk.

Tips!

Tala inte i mun på varandra och försök undvika dialekter samt speciella facktermer för en tydligare kommunikation. Dialogen löper i båda riktningar och parterna turas om att tala.

Att tänka på innan du kontaktar tolken

  • Vid användning av telefontolkning kontrollera högtalartelefonens funktioner.

  • Tolken måste hinna förstå allt som sägs. Tala inte i mun på varandra, tänk på att tala lugnt, klart och tydligt.

  • Tänk på att undvika dialekter och speciella facktermer.

  • Respektera tolkens arbetsmetoder och ge tolken tid, avbryt inte i onödan. Tänk på att tolken har rätt att ta paus vid långa meningar.

Få ögonblicklig tillgång till professionella tolkar via vår telefontolkningstjänst
translation company.jpg
bottom of page