top of page

Branschförändring - genom digitalisering

Hög kvalitet genom närhet- och kompetensprincipen

​Genom vår utbildning för tolkanvändare och den kontinuerliga uppföljningen av varje uppdrag kan vi hålla en frekvent hög kvalitet. Vår plattform sätter tolken i fokus och ser till att matcha genom närhet och kompetensprincipen.

Arbetsmetodik och rekryteringsprocess

Vår arbetsmetodik förenklar tolkens dagliga hantering med ett digitalt verktyg som registrerar och lagrar allting i realtid. Vår rekryteringsprocess sätter grunden för varje enskild tolk och säkerställer att den högsta kvalitén levereras vid varje uppdrag. Med en effektiv arbetsmetodik höjer vi kvalitén.

 

Vi värnar om kvalitet och miljön

Som tolk står man inför många utmaningar, förutom transport mellan platser och situationer så utmanas man av en enorm tidspress. Och detta kan ha en stor inverkan på kvalitén vid varje besök. Vårt digitala verktyg anpassar rutter, minimerar pappersförbrukning och minskar på onödiga transporter.

Vår vision

Vår vision är att skapa effektivitet inför varje uppdrag så att tolken får en större tillgänglighet. Samtidigt får tolken mer utrymme att höja sin kvalité och kompetens.​Vi drivs av effektivisering, digitalt flöde, kompetens, mindre tid åt administration och mer till kvalitet.

Nyckelord

Lämplighet, opartiskhet, oberoende ställning, tystnadsplikt och yrkesskicklighet.

Huvudkontor i Stockholm Kungsholmen, men arbetar modernt och digitalt över hela Sverige

bottom of page