top of page

Tolk- och översättningsbyrån som sätter dig i fokus

 

Människor och situationer är unika. 
Vår roll 
är att anpassa behoven därefter. 
Tillsammans med oss kan du känna dig trygg.

 

Tolktjänster

Språkexperterna erbjuder professionella tolkar i alla språk för alla sammanhang till offentlig och privat sektor. Våra tolkar är spridda över hela landet och besitter tillsammans över 200 språk och dialekter. Många av våra kunder väljer att boka tolk via telefon i stället för på plats. Detta är en snabb och kostnadseffektiv metod. Kontakta oss redan i dag så hjälper vi dig med just ert behov.

Korrekturläsning

Din tonalitet med Copywriting och korrekturläsning, Vi hjälper till att utforma eller granska texter. Våra medarbetare säkerställer att texten är korrekt och lämplig för ditt syfte och din målgrupp. Korrekturläsning eller textgranskning utgår alltid från originaltexten.

Översättningar

Våra facköversättare arbetar med alla typer av texter. Samtliga översättningar granskas av en korrekturläsare som jämför översättningen med originaltexten. Vårt nätverk av översättare täcker tillsammans ett brett kunskapsområde. Vi erbjuder även Copyöversättningar för reklam eller marknadsföringssyfte, då lägger översättaren till ytterligare en nivå av kommunikation i texten.

Kompetens- och närhetsprincipen
styr våra
matchningar

Språkexperterna tillhandahåller alltid den tolk med högst kompetens som är geografiskt närmast för uppdraget.

Språkexperterna sätter tolken i fokus genom att effektivisera det dagliga arbetet av administration och planering. Genom olika nivåer på våra tolkar tillgodoser vi varje uppdrags behov. Bland våra kunder återfinns advokatbyråer, myndigheter, socialsekreterare, HVB-hem, ambassader m.fl.

Boka tolk i Sverige
Boka Tolk
Tid från
Tid till
Typ av tolk *
Kompetensnivå

Vid förfrågan tillämpas tolk efter kompetensprincipen.

Läs här

 

 

 

Tack för att du skickade in!

Beställ en översättning
Bestyrkning av auktoriserad translator (finns ej på alla språk)
Ladda upp
Ladda up
Ladda upp
Ladda up
Vänligen markera valt alternativ för inskick av dokument

Tack för att du skickade in!

Zhaleh Varedi

Tolk

Sättet jag bemöts som tolk i kontakt med Språkexperterna ger mig en fin känsla att jag är en värdefull del i tolkbranschen.

Daniel Goitom

Tolk

När jag kommer i kontakt med Språkexperterna upplever jag genuint engagemang och hög servicenivå.

Vittnesmål

 
En personlig byrå som sätter dig i fokus

En personlig byrå som sätter dig i fokus

Tillsammans med oss arbetar du i en personlig miljö där vi sätter behoven i fokus.

Med uppföljning och kvalitetssamtal ser vi till att hela tiden öka kompetensen i våra tjänster bland våra tolkar och översättare.

bottom of page