SPE logo.png

SE-112 51 Stockholms län

Strandbergsgatan 12, Tr 6

Organisationsnummer

556599-6377

VAT

SE556599637701

SNABBLÄNKAR

KONTAKTA

FÖLJ OSS

  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn

©2019 by Språkexperterna I Sverige AB

BOKA TOLK
arrow&v
arrow&v
arrow&v
Tillgänglighet
arrow&v
Kompetensnivå

Så får du ett smidigt tolksamtal

Med fokus på tolkar värnar vi om miljön och kvalitet

Våra tolkar är utbildade för komplexa situationer och har bred kunskap inom just sitt område.

Tillsammans med våra klienter fokusera vi på tolkanvändaren.

Vår vision är att alla parter ska lämna tolksamtalet med en positiv upplevelse. Vi utformar utbildningen efter de specifika behov som just klienten har.

​Under utbildningen redogör vi närmre kring tolkens roll och vad ni som tolkanvändare bör tänka för ett bättre och smidigare resultat.

 

Kontakttolkning

 

Tolken är på plats och översätter vad som sägs mellan två personer eller parter som inte talar samma språk.

Telefontolkning

Telefontolkning har fördelar i många situationer, som när en tolk med specialkompetens inte finns geografiskt nära.

Affärstolkning

 

Vi förenklar kommunikationen vid internationella möten och ser till att nyanserna går fram och detaljerna klarläggs.

Översättning

Översättningarna kan vara inom juridik, ekonomi, teknik och medicin. Även försäkringsärenden eller EU-dokumentation.

Vårt arbetsverktyg gör det möjligt för tolkar att lägga mer tid på kompetens

 

God tolksed

Är de krav som skapats av auktoriserade tolkar genom domstolspraxis för att reglera etiken i tolkyrket.
Läs mer om TOLKETIK

Tänk på som kund

Att beskriva uppdraget med detaljer om språket har dialekter, är det särskild kompetensnivå
som krävs. Kom ihåg att alltid lämna en kort beskrivning 

Tänk på som tolk

Du har en skyldighet att verkställa ditt arbete efter God Tolksed. Att alltid bära upp tolklegitimationen synlig. Ständigt sträva efter förbättring som auktorisation i talad språk 

2000

TolkAR

350

Översättare

6

Projektledare

2

regioner i sverige