Tolk- och översättningsbyrån som sätter dig i fokus

 

Situationer och människor är unika vår roll

är att anpassa behoven därefter. 
Tillsammans med oss kan du känna dig trygg.

 
Tolk- och översättningsbyrå

Tolktjänster

Under rådande pandemi väljer många av våra kunder att boka tolk via telefon i stället för på plats. Detta är en snabb och kostnadseffektiv metod. Våra tolkar är spridda över hela landet och besitter tillsammans över 200 språk och dialekter. Kontakta oss redan i dag så hjälper vi dig med just ert behov.

Affärs korrekturläsare och copywriter

Korrekturläsning

Din tonalitet med Copywriting och korrekturläsning, Vi hjälper till att utforma eller granska texter. Våra medarbetare säkerställer att texten är korrekt och lämplig för ditt syfte och din målgrupp. Korrekturläsning eller textgranskning utgår alltid från originaltexten.

Certifierad översättare sverige

Översättningar

Samtliga översättningar granskas av en korrekturläsare som jämför översättningen med originaltexten. Vårt nätverk av översättare täcker tillsammans ett brett kunskapsområde. Vi erbjuder även Copyöversättningar för reklam eller marknadsföringssyfte, då lägger översättaren till ytterligare en nivå av kommunikation i texten.

Kompetens- och närhetsprincipen
styr våra
matchningar

Vårt verktyg tillfrågar alltid den tolk med högst kompetens som är geografiskt närmast för uppdraget.

Språkexperterna sätter tolken i fokus genom att effektivisera det dagliga arbetet av administration och planering. Genom olika nivåer på våra tolkar tillgodoser vi varje uppdrags behov.

Zhaleh Varedi

Tolk

Sättet jag bemöts som tolk i kontakt med Språkexperterna ger mig en fin känsla att jag är en värdefull del i tolkbranschen.

Daniel Goitom

Tolk

När jag kommer i kontakt med Språkexperterna upplever jag genuint engagemang och hög servicenivå.

Vittnesmål

 
Boka tolk i Sverige
Boka Tolk
arrow&v
Tid från
Tid till
arrow&v
Typ av tolk *
Kompetensnivå

Vid förfrågan tillämpas tolk efter kompetensprincipen.

Läs här.

 
 

Tack för att du skickade in!

Beställ en översättning
arrow&v
Bestyrkning av auktoriserad translator (finns ej på alla språk)
Ladda upp
Ladda up
Ladda upp
Ladda up
Vänligen markera valt alternativ för inskick av dokument

Tack för att du skickade in!

En personlig byrå som sätter dig i fokus

En personlig byrå som sätter dig i fokus

Tillsammans med oss arbetar du i en personlig miljö där vi sätter behoven i fokus.

Med uppföljning och kvalitetssamtal ser vi till att hela tiden öka kompetensen i våra tjänster bland våra tolkar och översättare.