top of page

Professionell platstolkning av högsta kvalitet

Platstolkning –
Den mest utbredda tolkmetoden

Språkexperterna erbjuder professionell platstolkning av högsta kvalitet. Med vår hjälp kan du njuta av felfri kommunikation oavsett om du behöver tolkning för affärsmöten, konferenser, läkarbesök eller något annat tillfälle.

Vad är platstolkning?

Med vår tjänst platstolkning är tolken är på plats och översätter vad som sägs mellan två parter som inte talar samma språk. Platstolkningen är inte bara den äldsta och mest traditionella tolkformen utan även den vanligaste.

 

Platstolkning är den bästa tolkmetoden i till exempel domstol där det normalt handlar om simultantolkning. Där brukar det vara ett krav att tolken finns på plats.

Fördelen med platstolkning är att det inte finns någon risk för tekniska fel samt att tolken själv kan observera kroppsspråk och gester som deltagarna indikerar.

Vi har utvecklat ett digitalt verktyg som förenklar tolkens tillgänglighet, både när det gäller tid och plats.

Platstolkning är särskilt rekommenderat vid tolkinsatser med små barn, hörselskadade eller personer med psykiska problem.

Våra duktiga och professionella tolkar
Hos Språkexperterna har vi ett brett utbud av tolkar med olika språkkunskaper och specialiseringar. Alla våra tolkar är professionella och har gedigen erfarenhet av att tolka på olika nivåer och inom olika områden. 


Du kan alltid räkna med att vi har en tolk som passar just dina behov. Vi har utvecklat ett digitalt verktyg som förenklar tolkens tillgänglighet, både när det gäller tid och plats.
 

Vårt breda utbud av tolkningstjänster
Vi erbjuder platstolkning för många olika språk och tillfällen. Våra tolkningstjänster inkluderar:
•    Affärstolkning
•    Konferens- och mötetolkning
•    Läkarbesökstolkning
•    Översättning av dokument
Och mycket mer!

 

Att tänka på innan du tar emot tolken

Platstolkning på plats hos dig
bottom of page