top of page

Vårt digitala arbetsverktyg gör det möjligt för våra tolkar att lägga mer tid på dig.

Digital arbetsmetodik

​Våra tolkar har genomgått kvalitets och kompetenstester, varje enskild tolk är utbildad efter vårt digitala arbetsverktyg. Vi erbjuder kompetensnivåer enligt kompetensprincipen bland tolkar för att tillmötesgå era önskemål.

Ditt ansvar som tolkanvändare

Tänk på att platstolkning alltid tar lite längre tid än vanliga möten, planera extra tid för besöket.

Börja med att presentera dig och låt sedan tolken presentera sig själv genom att berätta om sin yrkesroll på båda språken. Är det fler närvarande i rummet ska du även presentera dem.

Det ligger på ditt ansvar som tolkanvändare att se till att det som sägs är korrekt. Tolken översätter endast det du säger, och får inte ändra, lägga till eller ha åsikter. Om du misstänker en jävsituation får du avbryta samtalet och avsluta besöket. Se till att gå igenom uppdragets information innan du signerar uppdraget.

Ditt ansvar som tolkanvändare

Du kan alltid lämna anteckningar vid signering eller ladda ner avvikelserapport för eventuella synpunkter.

Gå till | Ladda avvikelserapport

5 TIPS ATT TÄNKA PÅ INNAN BESTÄLLNING

  • Vilket språk behöver jag?

  • Finns det olika dialekter i språket?

  • Från vilket land kommer klienten/patienten ifrån?

  • Vill jag ha tolk på plats eller telefontolk?

  • Behöver jag en manlig eller kvinnlig tolk?

Följande lagar styr tolkens arbete

translation company.jpg
bottom of page