top of page

Fackförbund kritiska till delar av Tidöavtalet som berör rätten till tolk

Uppdaterat: 20 nov. 2022

Nu ställer sig en rad fackförbund inom vård och omsorg kritiska till de delar av Tidöavtalet som berör rätten till tolk. Ordförandena i tio förbund skriver på DN Debatt att felbehandlingar kan bli en konsekvens om rätten till kostnadsfri tolk begränsas. Debattörerna ser det som problematiskt att barn i vissa fall tvingas tolka.


#tolk #tolktjänster #tolkservice #tolkning


17 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Tolkarnas branschorganisation kritiserar förslaget att begränsa rätten till tolk. I Tidöavtalet står det att "rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas" för personer med uppehållstillstånd

I Tidöavtalet föreslås att personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap primärt ska bekosta tolken själv. Ordförande i Läkarsällskapets medicinsk-etiska råd, Anders Castor, anser att fö

bottom of page