top of page

Tolkförslag i Tidöavtalet kritiseras

I Tidöavtalet föreslås att personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap primärt ska bekosta tolken själv. Ordförande i Läkarsällskapets medicinsk-etiska råd, Anders Castor, anser att förslaget bryter mot människovärdesprincipen i svensk hälso- och sjukvårdslag samt diskrimineringslagen. Även företrädare för hälso- och sjukvårdens professioner har bl.a. lyft att risken för felbehandlingar ökar samt att vårdpersonal undviker segregerade områden av rädsla för att göra misstag som riskerar deras legitimation.9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kritik mot förslag att begränsa rätten till tolk

Tolkarnas branschorganisation kritiserar förslaget att begränsa rätten till tolk. I Tidöavtalet står det att "rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas" för personer med uppehållstillstånd

Comments


bottom of page