top of page

Tolkförslag i Tidöavtalet kritiseras

I Tidöavtalet föreslås att personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap primärt ska bekosta tolken själv. Ordförande i Läkarsällskapets medicinsk-etiska råd, Anders Castor, anser att förslaget bryter mot människovärdesprincipen i svensk hälso- och sjukvårdslag samt diskrimineringslagen. Även företrädare för hälso- och sjukvårdens professioner har bl.a. lyft att risken för felbehandlingar ökar samt att vårdpersonal undviker segregerade områden av rädsla för att göra misstag som riskerar deras legitimation.


#tolk #tolktjänster #tolkservice #tolkning


7 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Tolkarnas branschorganisation kritiserar förslaget att begränsa rätten till tolk. I Tidöavtalet står det att "rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas" för personer med uppehållstillstånd

bottom of page