top of page

Kritik mot förslag att begränsa rätten till tolk

Uppdaterat: 20 nov. 2022

Tolkarnas branschorganisation kritiserar förslaget att begränsa rätten till tolk. I Tidöavtalet står det att "rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas" för personer med uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap. Den som behöver tolk ska själv betala för tjänsten.


Tolkservicerådet som är tolkarnas branschorganisation uttrycker att förutsättningarna för jämlik vård skulle försämras kraftigt om förslaget drivs igenom. Tolkservicerådets ordförande, Carina Johansson verksam på Tolkförmedlingen i Borlänge Kommun säger i tidningen Magasin K att ”Att använda tolk i sin yrkesroll behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett korrekt och rätts- och patientsäkert sätt”.


Något som Tolkservicerådet ser som positivt är den del i Tidöavtalet som tar upp att den statliga kontrollen och kvalitetsbedömning av tolkar som arbetar för det offentliga ska övervägas.9 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Tolkförslag i Tidöavtalet kritiseras

I Tidöavtalet föreslås att personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap primärt ska bekosta tolken själv. Ordförande i Läkarsällskapets medicinsk-etiska råd, Anders Castor, anser att fö

bottom of page