top of page

Region Skåne bör anställa egna tolkar

Socialdemokraterna föreslår att man ska utreda ett införande av fast anställda tolkar på de större sjukhusen i Region Skåne.


Henrik Fritzon (S), gruppledare i regionstyrelsen, skriver i ett pressmeddelande att det är helt avgörande för att vårdpersonalen ska kunna erbjuda en god och säker vård är att patienten och sjukvårdspersonalen förstår varandra. Han skriver vidare att vårdpersonal vid flera sjukhus har lyft behovet av fast anställda tolkar för de språk som är vanligast.

Henrik Fritzon (S) anser att ett språkligt missförstånd eller lång väntan på tolkhjälp kan leda till allvarliga konsekvenser för en patient. Det är av denna anledning som det viktigt att säkerställa att tolkningen fungerar så bra som möjligt.


I Sverige har alla som är i behov av det rätt till att få tillgång till tolk vid myndighetskontakter vilket regleras i förvaltningslagen.


#tolk #tolktjänster #tolkservice #tolkning


14 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Två män har häktats i Falkenberg på sannolika skäl misstänkta för grov våldtäkt och människorov mot tre unga flickor. Under häktningsförhandlingen i Varbergs tingsrätt drabbades förhandlingarna av pro

Region Värmland i Sverige har utlyst den första offentliga upphandlingen av en tolkapp för vården. Tolktjänsten Care to Translate vann upphandlingen och kommer att erbjuda ett komplement till tolkar i

bottom of page