Ledarsidan i Göteborgs-Posten anser att regeringen gör rätt

På ledarsidan i Göteborgs-Posten skriver Bawar Ismail att Rätten till tolk har gått överstyr i Sverige. Han anser även att regeringen gör rätt i att vilja se över hur länge det offentliga ska bekosta nya invånares tolkkostnader. Bawar Ismail skriver vidare att det går att ifrågasätta att Sverige erbjuder ett så generöst språkstöd till personer som invandrat till Sverige under en lång tid.


#tolk #tolktjänster #tolkservice #tolkning


1 visning

Senaste inlägg

Visa alla