top of page

Etiskt förkastligt att själv behöva betala för tolk

Uppdaterat: 20 nov. 2022

I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver ett flertal debattörer att det är etiskt förkastligt att personer som behöver tolk på sjukhus själva ska betala för tjänsten. Detta då det som man skriver går ut över patientsäkerheten och slår mot samhällets redan mest försummade grupper. Debattörerna hänvisar bland annat till de samhällsekonomiska vinsterna av god tolkning vilket betonas också i den statliga utredningen ”Att förstå och bli förstådd – ett reformerat regelverk för tolkar i talade språk” från 2018.



15 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Kritik mot förslag att begränsa rätten till tolk

Tolkarnas branschorganisation kritiserar förslaget att begränsa rätten till tolk. I Tidöavtalet står det att "rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas" för personer med uppehållstillstånd

Tolkförslag i Tidöavtalet kritiseras

I Tidöavtalet föreslås att personer med uppehållstillstånd eller svenskt medborgarskap primärt ska bekosta tolken själv. Ordförande i Läkarsällskapets medicinsk-etiska råd, Anders Castor, anser att fö

Comments


bottom of page