top of page

Att möjligheten till tolk i myndighetssammang överutnyttjas är en myt

I en debattartikel i Polistidningen skriver Jens Kofoed Hansen, vd på Språkservice Sverige AB att det inte bara är den klient som behöver tolktjänst som drabbas av förslaget i Tidöavtalet att rätten till offentligt finansierad tolk ska begränsas. Det är många fler som är beroende av tolk för att kunna utföra sitt arbete som t.ex. polis, läkare, sjuksköterskor, socionomer, lärare, advokater, tulltjänstemän med flera. Att möjligheten till tolk i myndighetssammanhang överutnyttjas är en myt och bygger på okunskap skriver Jens Kofoed Hansen.


Debattören skriver att om man inte kan göra sig förstådd eller förstå sin klient blir det svårt, om inte omöjligt, att arbeta yrkesetiskt. Jens Kofoed Hansen skriver vidare att ett rättssäkert språkstöd är en nödvändighet för att lyckas med integrationen.

13 visningar

Senaste inlägg

Visa alla

Tre tolkar krävdes vid häktesförhandling

Två män har häktats i Falkenberg på sannolika skäl misstänkta för grov våldtäkt och människorov mot tre unga flickor. Under häktningsförhandlingen i Varbergs tingsrätt drabbades förhandlingarna av pro

Så löser Värmland bristen på tolkar i vården

Region Värmland i Sverige har utlyst den första offentliga upphandlingen av en tolkapp för vården. Tolktjänsten Care to Translate vann upphandlingen och kommer att erbjuda ett komplement till tolkar i

bottom of page