Översättning

Översättning är överförandet av en text från ett språk till ett annat. För att en översättning ska vara så tydlig som möjligt ska textens innehåll och form överföras korrekt och konkret till det andra språket.

Det finns fyra viktiga begrepp inom översättning. Källtext, källspråk, måltext och målspråk. Källtexten är den text man översätter till måltext på målspråket. Detta kräver goda kunskaper i båda språken samt de sociala koder, kulturella koder, kontext och former som språken innefattar.

Våra facköversättare arbetar med alla typer av texter. Området innefattar alla former av facktext, från bruksanvisningar till avtal och läkarintyg. Därför krävs det ofta goda kunskaper inom det aktuella fackområdet.

Det kan gälla vid texter inom exempelvis juridik, ekonomi, teknik och medicin likväl som försäkringsärenden, EU-dokumentation, reklam och marknadsföring, broschyrer eller webbsidor.

Vi erbjuder facköversättningar och bestyrkta översättningar där en auktoriserad translator intygar att den överensstämmer med originaltexten. Bestyrkta översättningar är lika legitim som originalhandlingar och är vanliga vid domar, juridiska sammanhang eller när det gäller betyg.

Normal leveranstid 3 till 10 arbetsdagar.

ÖVERSÄTTNINGSTJÄNSTER VI ERBJUDER:

  • Facköversättningar

  • Bestyrka översättningar

  • Juridiska översättningar

  • Korrekturläsning

  • Språkgranskning

  • Textredigering

  • Layout/sättning

  • Copywriting

Sprak Small image.jpg

ÖVERSÄTTNING PROCESSEN

4.png
5.png
3.png

GRANSKNING

Produktion värderar underlaget och gör en kontroll av materialet, att materialet är läsbart och komplett för en översättning.

MATCHNING

En matchning mot vår databas görs för uppdraget.

2.png
6.png
4.png
6.png
6.png
3.png
4.png
8.png

VILLKOR & PRIS

Offert med leveranstid meddelas i förhand till beställaren 

Picture2 (3).png
4.png
Picture9.png

ÖVERSÄTTNING

Efter att kund har godkänt villkoren tillsätts arbetet.

Picture2_edited (1).png
4.png
Picture10.png

KVALITETSSÄKRING

Intern kvalitetskontroll görs genom att en annan auktoriserad översättare går igenom råmaterial samt den översätta texten en gång till.

ARKIVERING

När detta blivit godkänd så arkiveras all historik steg för steg med även korrigeringar av dokumentet.

Picture2 (3).png
4.png
Picture11.png
Picture3.png
4.png
Picture12.png

LEVERANS

Slutleverans till kund på den utlovade leveransdagen.

UPPFÖLJNING

Uppföljning av feedback till kund görs inom 5 arbetsdagar.

Picture3_edited.png
4.png
Picture13.png